Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

European Roadmap for Apprenticeship Effectiveness and Quality Governance - R.APP

European Roadmap for Apprenticeship Effectiveness and Quality Governance - R.APP

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018/Κατηγορίες: Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συντονιστής εταίρος: Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale Marche - E.N.F.A.P. MARCHE (Ιταλία)

Εταίροι:

  • ΑΠΟΨΗ Α.Ε.
  • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς
  • Reattiva - Regione Europa Attiva (Ιταλία)
  • IHK- Projektgesellschaft MBH (Γερμανία)
  • Asociatia European Academy (Ρουμανία)
  • Hermes Corporation Ltd (Μάλτα)

 

Σύντομη περιγραφή: Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ (KA2: Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας του θεσμού της μαθητείας και της διττής εκπαίδευσης στις χώρες των εταίρων όπου παρατηρείται μέχρι σήμερα περιορισμένη αξιοποίησή του (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ρουμανία).

Ειδικότερα στοχεύεται η κινητοποίηση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της συμμετοχής τους στο θεσμό της μαθητείας και η υιοθέτηση προδιαγραφών ποιότητας εκ μέρους των φορέων κατάρτισης.

Τέλος το έργο εστιάζει στην βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών μαθητείας στους φορείς κατάρτισης προς την κατεύθυνση του αποτελεσματικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των προγραμμάτων μαθητείας και της καθοδήγησης των επιχειρήσεων στο να προσφέρουν  επιτυχημένα προγράμματα μαθητείας στους εκπαιδευόμενους.

Διάρκεια του έργου: 01/10/2018 – 30/11/2020

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Η Σύμπραξη του έργου R.APP αναζητά Εξωτερικό Αξιολογητή του έργου.

Δείτε εδώ το κείμενο της Πρόσκλησης.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 15/11/2018.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Daniel Jianu

e-mail: djianu@apopsi.gr

Number of views (828)

Tags:

Υλοποιημένα Προγράμματα

Joyful Adult Training Using Augmented Reality Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Joyful Adult Training Using Augmented Reality

Η διετής συνεργασία JoyAr εμπλέκει 10 εταίρους από διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε. με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης σχετικά με την τρισδιάστατη ψηφιακή τεχνολογία γνωστή ως επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality-AR) και ...
RSS
12