Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

Job Clubs Network

Job Clubs Network

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016/Κατηγορίες: Υλοποιημένα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Job Clubs Network (Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnership for Youth): Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία διακρατική συνεργασία εταίρων από 5 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία), η οποία συντονίζεται από τον Ιταλικό φορέα εκπαίδευσης PRO-ED, με στόχο την διάχυση της μεθοδολογίας των Job Clubs. Η μεθοδολογία Job Clubs απευθύνεται σε νέους ανέργους (πληθυσμός στόχου είναι οι νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, ή κατάρτισης) με σκοπό να τους κινητοποιήσει για την εξεύρεση εργασίας, τονώνοντας την αυτενέργειά τους μέσα από ομάδες με αντίστοιχες ανάγκες και στόχους. Δείτε περισσότερα στο site του έργου www.jobclubsnetwork.euΠληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Μπιθυμήτρη
τηλ.: 210 4205010 (εσωτ: 810), e-mail: gbithymitris@apopsi.gr
Fax: 210 4619565

 

Number of views (3716)

Tags:

Αρχεία προς λήψη

Υλοποιημένα Προγράμματα

Job Clubs Network Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Job Clubs Network

Job Clubs Network (Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnership for Youth): Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη διάχυση της μεθοδολογίας των Job Clubs.

Engineer for the Future / Erasmus + Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Engineer for the Future / Erasmus +

Erasmus+: Engineer for the Future - Engine4F. Το έργο Engineer for the Future - Engine4F, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Erasmus for Young Entrepreneurs Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Erasmus for Young Entrepreneurs

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες / Erasmus for Young Entrepreneurs», το οποίο προσφέρει σε φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις από έμπειρους ...
E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS

Στόχοι και σκοποί: Το έργο Entrepreneurship in Serious έχει στόχο να προσαρμόσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τη βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων (με βάση το προηγούμενο έργο SEE A GAME) σε on-line παιχνίδια (serious games) με την υποστήριξη από μια ...
PROMEC-Road-Mobile learning Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 20140

PROMEC-Road-Mobile learning

Το πρόγραμμα PROMEC-Road είναι ένα διετές πρόγραμμα πολυμερούς Μεταφοράς Καινοτομίας εγκεκριμένο από τον Ισπανικό Εθνικό Φορέα ΔΒΜ O.A.P.E. στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci 2012.  Το PROMEC-Road επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ...
RSS
12