Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

YOUTH-WORKNET Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

YOUTH-WORKNET

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS

RSS

Υλοποιημένα Προγράμματα

Erasmus for Young Entrepreneurs

Erasmus for Young Entrepreneurs

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016/Κατηγορίες: Υλοποιημένα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες / Erasmus for Young Entrepreneurs», το οποίο προσφέρει σε φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο ή δυνητικό επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Ο έμπειρος επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με δυνητικούς εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές. Η διαμονή του νέου – δυνητικού επιχειρηματία στη χώρα του έμπειρου επιχειρηματία υποδοχής χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος.

Στην περίπτωση που ανήκετε είτε στην κατηγορία των νέων – δυνητικών επιχειρηματιών και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιχειρηματικές δεξιότητες μέσω της παραμονής σας από έναν έως έξι μήνες στη χώρα κάποιου έμπειρου επιχειρηματία ή στην κατηγορία των υφιστάμενων έμπειρων επιχειρηματιών που θα θέλατε να φιλοξενήσετε στην επιχείρησή σας έναν φιλόδοξο επιχειρηματία από άλλη χώρα με συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, φρέσκιες ιδέες και ισχυρό κίνητρο συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας, το Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες / Erasmus for Young Entrepreneurs» μπορεί να σας βοηθήσει ουσιαστικά.


Με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι: www.erasmus-entrepreneurs.eu/


Περισσότερες πληροφορίες: 

Μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Daniel Jianu,
e-mail: djianu@apopsi.gr

Number of views (4227)

Tags: