Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

YOUTH-WORKNET Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

YOUTH-WORKNET

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS

RSS

Υλοποιημένα Προγράμματα

Job Clubs Network

Job Clubs Network

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016/Κατηγορίες: Υλοποιημένα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Job Clubs Network (Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnership for Youth): Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία διακρατική συνεργασία εταίρων από 5 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία), η οποία συντονίζεται από τον Ιταλικό φορέα εκπαίδευσης PRO-ED, με στόχο την διάχυση της μεθοδολογίας των Job Clubs. Η μεθοδολογία Job Clubs απευθύνεται σε νέους ανέργους (πληθυσμός στόχου είναι οι νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, ή κατάρτισης) με σκοπό να τους κινητοποιήσει για την εξεύρεση εργασίας, τονώνοντας την αυτενέργειά τους μέσα από ομάδες με αντίστοιχες ανάγκες και στόχους. Δείτε περισσότερα στο site του έργου www.jobclubsnetwork.euΠληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Μπιθυμήτρη
τηλ.: 210 4205010 (εσωτ: 810), e-mail: gbithymitris@apopsi.gr
Fax: 210 4619565

 

Number of views (3729)

Tags:

Αρχεία προς λήψη