Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

YOUTH-WORKNET Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

YOUTH-WORKNET

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS

RSS

Υλοποιημένα Προγράμματα

Engineer for the Future / Erasmus +

Engineer for the Future / Erasmus +

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016/Κατηγορίες: Υλοποιημένα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Erasmus+: Engineer for the Future - Engine4F. Το έργο Engineer for the Future - Engine4F, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες, ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2018 και υλοποιείται από μια σύμπραξη 10 φορέων από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Εσθονία, Κύπρος και Ισπανία), στην οποία συμμετέχει και η ΑΠΟΨΗ Α.Ε.

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης μαθητών Γυμνασίου, όσον αφορά στην ενασχόλησή τους με τις θετικές επιστήμες (Τεχνολογία, Πληροφορική, Μηχανολογία, Μαθηματικά). Δεδομένου ότι τα επαγγέλματα που αξιοποιούν τις επιστήμες αυτές προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ένταξης στην Αγορά Εργασίας, κρίθηκε σκόπιμο να υλοποιηθούν μέσω του έργου «Engineer4F» δράσεις που ευνοούν την πρόσθετη επαφή και ενασχόληση των μαθητών με αυτές (λ.χ. ομαδικές εργασίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια, κλπ.). Παράλληλα, επειδή αυτά τα επαγγέλματα είναι παραδοσιακά ανδροκρατούμενα στις χώρες των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι δράσεις εστιάζουν ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της προσέλκυσης μαθητριών στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.

 

Οι δράσεις του έργου περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: http://engine4f.aeva.eu ενώ σημαντική πρωτοβουλία του αποτελεί η δημιουργία διαδικτυακού τόπου (www.pragmaeng.it/engine4f) με εκπαιδευτικό / ενημερωτικό υλικό κάθε τύπου (λ.χ. video, παρουσιάσεις, εκθέσεις, καλές πρακτικές, κλπ.) σχετικά με τις θετικές επιστήμες.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Daniel Jianu

djianu@apopsi.gr

 

Number of views (2601)

Tags: