Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

YOUTH-WORKNET Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

YOUTH-WORKNET

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS

RSS

Υλοποιημένα Προγράμματα

E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS

E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS

IMPROVING THE ENTREPRENEURS' SKILLS THROUGH THE SERIOUS GAMES SUPPORTED ON SOCIAL NETWORKS

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014/Κατηγορίες: Υλοποιημένα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στόχοι και σκοποί: Το έργο Entrepreneurship in Serious έχει στόχο να προσαρμόσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τη βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων (με βάση το προηγούμενο έργο SEE A GAME) σε on-line παιχνίδια (serious games) με την υποστήριξη από μια κοινότητα μάθησης. Έτσι, οι στόχοι του έργου είναι οι έξης:

• Να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν μια σειρά από παιχνίδια για τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

• Η δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης (σύμφωνα με τη στρατηγική του ΌΣΛΟ) για την υποστήριξη των παιχνιδιών μέσω της κοινωνικής δικτύωσης.

• Προώθηση της μάθησης μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων, με βάση πραγματικές εμπειρίες.

• Αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης και μη-τυπικής μάθησης.

Ειδικοί στόχοι:

• Να αναλυθεί και να καθοριστεί ο ρόλος των serious games και των κοινωνικών δικτύων στη διαδικασία κατάρτισης για την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων

• Να αναλυθούν τα αποτελέσματα του έργου SEE A GAME

• Θέσπιση ενός συνόλου κατευθύνσεων με σκοπό να προσαρμοστούν τα επιτραπέζια παιχνίδια στις απαιτήσεις της κοινωνικής δικτύωσης.

• Να προσαρμοστούν τα υφιστάμενα και να δημιουργηθούν νέα μαθησιακά αντικείμενα με την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των επιχειρηματιών.

 

Υπηρεσίες και αποτελέσματα:

Η έκθεση περιέχει τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους. Στόχος είναι να αναλυθεί ο ρόλος των παιχνιδιών και των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, στα προτερήματα και τις ευκαιρίες αυτών των μεθοδολογιών, αλλά και στα αδύνατα σημεία και πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση τους. Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει περίπου 30 μελέτες περίπτωσης σχετικά με τη χρήση αυτής της μεθοδολογίας. Αυτό ενισχύει τη γνώση γύρω από την αποτελεσματικότητα αυτής της νέας μεθοδολογικής προσέγγισης.

To onlineπαιχνίδι που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου (www.gametolearn.eu) παρέχεται δωρεάν, έως τις 30/09/2014, σε όποιον επιθυμεί να το δοκιμάσει.

Για την πρόσβαση απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Για να σας αποσταλούν πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να στείλει προηγουμένως το ονοματεπώνυμό του και έναν ενεργό λογαριασμό e-mail στον κ. Στέλιο Καζνέση (skaznesis@apopsi.gr).


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Lifelong Learning – Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation.

 

Διάρκεια Προγράμματος: 1/10/2012 – 30/09/2014


Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Daniel Jianu
emai: djianu@apopsi.gr

Number of views (4830)

Tags: