Εξατομικευμένη Συμβουλευτική

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική: Περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων, αλλά και προς ανέργους, ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες που υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, δυνάμει και υφιστάμενους επιχειρηματίες, καθώς και start-uppers.


Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες εξατομικευμένης συμβουλευτικής της ΑΠΟΨΗ ΑΕ αφορούν στα εξής πεδία :

 • Υλοποίηση ενεργειών παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ανέργους, ειδικές ομάδες ανέργων, εργαζόμενους.

 • Υλοποίηση ενεργειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας (λογιστικά, φορολογικά, marketing κ.α), Δικτύωσης, προετοιμασίας και στήριξης Δομών Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, κ.α.

 • Ενέργειες διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την ενδυνάμωση των ανέργων, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των εργοδοτών, των στελεχών επιχειρήσεων κ.α.

Το σύστημα ψυχομετρικών εργαλείων ΑΣΠΥΣ

Στο πλαίσιο προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων συμβουλευτικής, η ΑΠΟΨΗ ΑΕ, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα ψυχομετρικών εργαλείων, το οποίο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του κλάδου της επαγγελματικής συμβουλευτικής, όσο και σε άτομα που θα επιθυμούσαν να το αξιοποιήσουν για δική τους προσωπική χρήση, με την υποστήριξη της ομάδας συμβούλων.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ


Στο σύγχρονο περιβάλλον της μεγάλης εργασιακής, κοινωνικής και συναισθηματικής ρευστότητας και της έντονης επαγγελματικής κινητικότητας, η αναζήτηση συμβουλών από επαγγελματίες, συνιστά διαδεδομένη πρακτική στην προσπάθεια των ατόμων να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

Τι είναι το Αναδραστικό Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής - ΑΣΠΥΣ:

 • Αναδραστικό Σύστημα: Λειτουργεί ως σύστημα με τρία βασικά και αλληλοτροφοδοτούμενα μέρη – τον συμβουλευόμενο, το ψηφιακό εργαλείο/πλατφόρμα, τον σύμβουλο. Ο συμβουλευόμενος πληροφορεί το σύμβουλο σχετικά με τις ανάγκες του, ο σύμβουλος παρέχει την πρόσβαση στο ψηφιακό σετ ψυχομετρικών εργαλείων και συζητούν μαζί τα αποτελέσματα του εργαλείου.

 • Παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής: Ο σύμβουλος παρέχει τις υπηρεσίες του εξατομικευμένα, συζητώντας με τον συμβουλευόμενο πάνω σε μία μεγάλη γκάμα ευρημάτων, που προκύπτουν μέσα από τη συμπλήρωση των ψυχομετρικών μέσων.


Το ΑΣΠΥΣ περιλαμβάνει τα εξής ψηφιοποιημένα εργαλεία:

 • Εργαλείο Προσωπικότητας

 • Εργαλείο Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 • Εργαλείο Λήψης Απόφασης

 • Εργαλείο Αυτογνωσίας – Αυτάρκειας

 • Εργαλείο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

 • Εργαλείο Επαγγελματικών Αξιών


Η εταιρεία μας έχει διακριθεί με βραβείο ψυχομετρικών εργαλείων στο συνέδριο της HR Community (2015), ενώ για την καλή χρήση των ψυχομετρικών μέσων, έχει λάβει θετικές κριτικές από πλήθος εθνικών και διακρατικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής κατάρτισης.Εφαρμογές εργαλείων:

 • Επαγγελματική ανάπτυξη

 • Διάγνωση αναγκών

 • Ενδυνάμωση

 • Παρακίνηση

Που έχει εφαρμοσθεί το ΑΣΠΥΣ;

 • Σε προγράμματα τοπικών δράσεων για την απασχόληση ΤΟΠΕΚΟ - ΤΟΠΣΑ

 • Σε προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

 • Σε επιχειρήσεις με στόχο την αξιολόγηση προσωπικού

 • Σε Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας (Erasmus+)

Σε ποιους απευθύνεται το ΑΣΠΥΣ;

 • Σε Ενήλικες που προσβλέπουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη

 • Σε Στελέχη ΣΥΥ που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν

 • Σε Επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιολογήσουν τα στελέχη τους

 • Σε Ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον κοινωνικό, συναισθηματικό και επαγγελματικό τους εαυτό