Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017/Κατηγορίες: Τελευταία Νέα

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης δημοσιοποίησε τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους.

Δείτε παρακάτω τον αναλυτικό πίνακα αποτελεσμάτων ανά περιφέρεια. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα και θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης.

Number of views (1010)

Tags:

Αρχεία προς λήψη