Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης


Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Άποψη έχει ιδρυθεί από το 1999. Το τμήμα συμβουλευτικής λειτουργεί με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και άτομα, την διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών. Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, βρίσκεται η συμβουλευτική για την καθοδήγηση και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, καθώς και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, είτε μέσω της ένταξής τους σε προγράμματα χρηματοδότησης, είτε μέσω ιδίας συμμετοχής του επιχειρηματία.

Επίσης, δραστηριοποιείται σε εξατομικευμένη συμβουλευτική για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, είτε αυτή αφορά στην πλευρά της προσφοράς, είτε της ζήτησης εργασίας: επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, mentoring εργοδοτών, συμβουλευτική νέων επιχειρηματιών & κοινωνικής επιχειρηματικότητας κ.α.


Επιπλέον, η εταιρεία «ΑΠΟΨΗ ΑΕ» δίνει έμφαση στη σύζευξη υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και νέων τεχνολογιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται το ψηφιακό σύστημα ψυχομετρικών εργαλείων που έχει αξιοποιηθεί στην οργάνωση και υλοποίηση διαφόρων έργων.

Το τμήμα συμβουλευτικής απασχολεί συνολικά 5 άτομα (2 γυναίκες/ 3 άνδρες). Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της συμβουλευτικής, ενώ υπάρχει σταθερός προσανατολισμός από την πλευρά της Διοίκησης τόσο του τμήματος, όσο και του Ομίλου, προς την κατεύθυνση της συνεχούς εκπαίδευσης των ανθρώπων που την στελεχώνουν. Το σύνολο των στελεχών του τμήματος διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τουλάχιστον, τόσο από το χώρο των Οικονομικών Επιστημών, όσο και από το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ μεταξύ των απασχολουμένων υπάρχουν κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.

Τέλος, η εταιρεία συνεργάζεται με δεκάδες συμβούλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ερευνητές, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Επιπλέον, επιδιώκει να διευρύνει τη συνεργασία του με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού.