Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

Erasmus for Young Entrepreneurs

Erasmus for Young Entrepreneurs

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016/Κατηγορίες: Υλοποιημένα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες / Erasmus for Young Entrepreneurs», το οποίο προσφέρει σε φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο ή δυνητικό επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Ο έμπειρος επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με δυνητικούς εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές. Η διαμονή του νέου – δυνητικού επιχειρηματία στη χώρα του έμπειρου επιχειρηματία υποδοχής χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος.

Στην περίπτωση που ανήκετε είτε στην κατηγορία των νέων – δυνητικών επιχειρηματιών και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιχειρηματικές δεξιότητες μέσω της παραμονής σας από έναν έως έξι μήνες στη χώρα κάποιου έμπειρου επιχειρηματία ή στην κατηγορία των υφιστάμενων έμπειρων επιχειρηματιών που θα θέλατε να φιλοξενήσετε στην επιχείρησή σας έναν φιλόδοξο επιχειρηματία από άλλη χώρα με συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, φρέσκιες ιδέες και ισχυρό κίνητρο συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας, το Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες / Erasmus for Young Entrepreneurs» μπορεί να σας βοηθήσει ουσιαστικά.


Με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι: www.erasmus-entrepreneurs.eu/


Περισσότερες πληροφορίες: 

Μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Στέλιο Καζνέση,

τηλ. 210 4629300 (εσωτ: 830)
fax: 210 4619565
e-mail: skaznesis@apopsi.gr

Number of views (3767)

Tags:

Υλοποιημένα Προγράμματα

Job Clubs Network Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Job Clubs Network

Job Clubs Network (Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnership for Youth): Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη διάχυση της μεθοδολογίας των Job Clubs.

Engineer for the Future / Erasmus + Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Engineer for the Future / Erasmus +

Erasmus+: Engineer for the Future - Engine4F. Το έργο Engineer for the Future - Engine4F, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Erasmus for Young Entrepreneurs Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Erasmus for Young Entrepreneurs

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες / Erasmus for Young Entrepreneurs», το οποίο προσφέρει σε φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις από έμπειρους ...
E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS

Στόχοι και σκοποί: Το έργο Entrepreneurship in Serious έχει στόχο να προσαρμόσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τη βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων (με βάση το προηγούμενο έργο SEE A GAME) σε on-line παιχνίδια (serious games) με την υποστήριξη από μια ...
PROMEC-Road-Mobile learning Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 20140

PROMEC-Road-Mobile learning

Το πρόγραμμα PROMEC-Road είναι ένα διετές πρόγραμμα πολυμερούς Μεταφοράς Καινοτομίας εγκεκριμένο από τον Ισπανικό Εθνικό Φορέα ΔΒΜ O.A.P.E. στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci 2012.  Το PROMEC-Road επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ...
RSS
12