Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ ΑΕ, συμμετέχει σε δύο έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο συνδυάζει όλα τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Νεολαία σε Δράση και των πέντε διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) και το πρόγραμμα για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες.

Επίσης, η ΑΠΟΨΗ ΑΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες (Erasmus for Young Entrepreneurs – EYE) αποτελώντας εθνικό σημείο επαφής (Intermediary Organization) με την αρμοδιότητα της παροχής επιχειρηματικής υποστήριξης σε δυνάμει και υφιστάμενους νέους επιχειρηματίες και start-uppers.

 

Τρέχοντα Προγράμματα

Job Clubs Network

Job Clubs Network

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016/Κατηγορίες: Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Job Clubs Network (Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnership for Youth): Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία διακρατική συνεργασία εταίρων από 5 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία), η οποία συντονίζεται από τον Ιταλικό φορέα εκπαίδευσης PRO-ED, με στόχο την διάχυση της μεθοδολογίας των Job Clubs. Η μεθοδολογία Job Clubs απευθύνεται σε νέους ανέργους (πληθυσμός στόχου είναι οι νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, ή κατάρτισης) με σκοπό να τους κινητοποιήσει για την εξεύρεση εργασίας, τονώνοντας την αυτενέργειά τους μέσα από ομάδες με αντίστοιχες ανάγκες και στόχους. Δείτε περισσότερα στο site του έργου www.jobclubsnetwork.euΠληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Μπιθυμήτρη
τηλ.: 210 4205010 (εσωτ: 810), e-mail: gbithymitris@apopsi.gr
Fax: 210 4619565

 

Number of views (2657)

Tags:

Υλοποιημένα Προγράμματα

E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS

Στόχοι και σκοποί: Το έργο Entrepreneurship in Serious έχει στόχο να προσαρμόσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τη βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων (με βάση το προηγούμενο έργο SEE A GAME) σε on-line παιχνίδια (serious games) με την υποστήριξη από μια ...
PROMEC-Road-Mobile learning Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

PROMEC-Road-Mobile learning

Το πρόγραμμα PROMEC-Road είναι ένα διετές πρόγραμμα πολυμερούς Μεταφοράς Καινοτομίας εγκεκριμένο από τον Ισπανικό Εθνικό Φορέα ΔΒΜ O.A.P.E. στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci 2012.  Το PROMEC-Road επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ...
Joyful Adult Training Using Augmented Reality Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Joyful Adult Training Using Augmented Reality

Η διετής συνεργασία JoyAr εμπλέκει 10 εταίρους από διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε. με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης σχετικά με την τρισδιάστατη ψηφιακή τεχνολογία γνωστή ως επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality-AR) και ...
RSS