Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

YOUTH-WORKNET Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

YOUTH-WORKNET

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Youth Enterprise Shadowing Schemes - YESS

RSS

Υλοποιημένα Προγράμματα

Joyful Adult Training Using Augmented Reality Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Joyful Adult Training Using Augmented Reality

Η διετής συνεργασία JoyAr εμπλέκει 10 εταίρους από διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε. με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης σχετικά με την τρισδιάστατη ψηφιακή τεχνολογία γνωστή ως επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality-AR) και ...
RSS
12