Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

YOUTH-WORKNET

YOUTH-WORKNET

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019/Κατηγορίες: Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συντονιστής εταίρος: A.RE.S. Scarl (Ιταλία)

Εταίροι:

  • ΑΠΟΨΗ Α.Ε. (Ελλάδα)
  • Insignare (Πορτογαλία)
  • Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work (Ολλανδία)
  • Acciόn Laboral (Ισπανία)
  • AOA ARGES (Ρουμανία)
  • Brainplus (Γερμανία)
  • Euroqualification Center (Βουλγαρία)

 

Σύντομη περιγραφή:

Το πρόγραμμα YOUTH-WORKNET, εντάσσεται στην πρωτοβουλία ERASMUS + και στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών που αφορούν στη δικτύωση των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε σχετικά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, οι εταίροι της σύμπραξης του YOUTH-WORKNET παρατήρησαν ότι οι παραδοσιακές υπηρεσίες απασχόλησης τείνουν να είναι αναποτελεσματικές σε σύγκριση με πιο καινοτόμες, ανεπίσημες και ευέλικτες λύσεις, όπως εκείνες που βασίζονται στη δικτύωση και στην υποστήριξη της κατάρτισης. Για παράδειγμα, οι εταίροι που συμμετείχαν προηγουμένως σε δύο έργα με βάση τη μεθοδολογία των Job Clubs, κατέγραψαν πολύ υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στην απασχόληση και στην ατομική ενεργοποίηση (π.χ. έξοδο από τη κατάσταση NEET) από εκείνο που προέκυψε μέσω της υποστήριξης που έλαβαν οι άνεργοι από τους επίσημους θεσμικούς φορείς.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το YOUTH-WORKNET προτείνει την ανταλλαγή ενός συνόλου πρακτικών δικτύωσης που θα μεταφερθούν και θα εφαρμοστούν σε διαφορετικά πλαίσια με παρόμοιες ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια της φάσης ανταλλαγής, τουλάχιστον 8 καλές πρακτικές πρόκειται να ανταλλαχθούν και να αξιολογηθούν σε όλες τις βασικές τους πτυχές. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν σε μια τελική έκθεση που θα παρουσιαστεί στην τελική συνάντηση του έργου. Μέχρι το τέλος του έργου, θα δημιουργηθεί επίσημα ένα τουλάχιστον δίκτυο ενδιαφερομένων φορέων με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου και την ανάπτυξη νέων παρεμβάσεων δικτύωσης για την προώθηση της απασχόλησης των νέων.

Όλες οι δραστηριότητες του έργου θα υλοποιηθούν απευθείας μέσω της ομάδας -στόχου, δηλαδή τους νέους που συμμετέχουν, μέσω μιας ισχυρής συμμετοχικής προσέγγισης. Με αυτόν τον τρόπο το έργο θα προωθήσει την πλήρη και βαθιά δέσμευσή τους και θα δώσει την ευκαιρία να ασκήσουν το δικαίωμα και το καθήκον του ενεργού πολίτη έναντι των συνομηλίκων τους, των οικογενειών τους, των κοινοτήτων τους και, πάνω απ' όλα, των ίδιων.

 

Διάρκεια του έργου: 30/09/2017 -31/12/2018

Ιστοσελίδα του έργου: https://youthworknet.com

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Στέλιο Καζνέση

Τηλ.: 210 4629300 (εσωτ. 830)

Fax: 210 4619565

e-mail: skaznesis@apopsi.gr

Number of views (113)

Tags:

Υλοποιημένα Προγράμματα

Job Clubs Network Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Job Clubs Network

Job Clubs Network (Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnership for Youth): Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη διάχυση της μεθοδολογίας των Job Clubs.

Engineer for the Future / Erasmus + Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Engineer for the Future / Erasmus +

Erasmus+: Engineer for the Future - Engine4F. Το έργο Engineer for the Future - Engine4F, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Erasmus for Young Entrepreneurs Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Erasmus for Young Entrepreneurs

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες / Erasmus for Young Entrepreneurs», το οποίο προσφέρει σε φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις από έμπειρους ...
E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS

Στόχοι και σκοποί: Το έργο Entrepreneurship in Serious έχει στόχο να προσαρμόσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τη βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων (με βάση το προηγούμενο έργο SEE A GAME) σε on-line παιχνίδια (serious games) με την υποστήριξη από μια ...
PROMEC-Road-Mobile learning Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 20140

PROMEC-Road-Mobile learning

Το πρόγραμμα PROMEC-Road είναι ένα διετές πρόγραμμα πολυμερούς Μεταφοράς Καινοτομίας εγκεκριμένο από τον Ισπανικό Εθνικό Φορέα ΔΒΜ O.A.P.E. στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci 2012.  Το PROMEC-Road επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ...
RSS
12