Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνδυάζει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την Επιχειρηματικότητα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα

Furthering Youth Empowerment through Enhancing Intrapreneurial Commitment and Skills - FEENICS

Furthering Youth Empowerment through Enhancing Intrapreneurial Commitment and Skills - FEENICS

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018/Κατηγορίες: Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συντονιστής εταίρος: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi (Ισλανδία)

Εταίροι:

  • ΑΠΟΨΗ Α.Ε.
  • Youth in Science and Business Foundation (Εσθονία)
  • Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Πορτογαλία)
  • Razvojna agencija Grada Velika Gorica – VE-GO-RA (Κροατία)
  • Tora Consult Ltd. (Βουλγαρία)

Σύντομη περιγραφή: Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ (KA2: Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας) και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Ενδοεπιχειρηματότητα. Με τον όρο αυτό νοείται ο τρόπος σκέψης και οι ενέργειες ενός εργαζομένου στο πλαίσιο ενός υφιστάμενου οργανισμού, ο οποίος αναλαμβάνει την άμεση ευθύνη για τη μετατροπή μιας ιδέας σε ένα κερδοφόρο τελικό προϊόν, λειτουργώντας καινοτόμα και δημιουργικά.

Ειδικότερα, το FEENICS εστιάζει σε δύο βασικές ομάδες στόχου:

1. Νέοι που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία – άνεργοι ή εργαζόμενοι

2. Νέοι χωρίς εργασιακή εμπειρία - άτομα που αναζητούν εργασία και «αποθαρρημένα» άτομα.

Τα άτομα αυτών των ομάδων Θα υποστηριχθούν μέσω της ανάπτυξης και επικύρωσης καινοτόμων ολοκληρωμένων εργαλείων και υλικού κατάρτισης, προκειμένου να τονωθεί το κίνητρο και η αυτογνωσία τους, να παρακινηθούν για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων που συνδέονται με την Ενδοεπιχειρηματικότητα και να ενισχυθεί η αποτελεσματική και βιώσιμη ένταξή τους και αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Διάρκεια του έργου: 01/02/2018 – 31/01/2020

Ιστοσελίδα του έργου: http://feenics.eu/

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Στέλιο Καζνέση

Τηλ.: 210 4629300 (εσωτ. 830)

Fax: 210 4619565

e-mail: skaznesis@apopsi.gr

 

Number of views (259)

Tags:

Αρχεία προς λήψη

Υλοποιημένα Προγράμματα

Job Clubs Network Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Job Clubs Network

Job Clubs Network (Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnership for Youth): Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη διάχυση της μεθοδολογίας των Job Clubs.

Engineer for the Future / Erasmus + Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Engineer for the Future / Erasmus +

Erasmus+: Engineer for the Future - Engine4F. Το έργο Engineer for the Future - Engine4F, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Erasmus for Young Entrepreneurs Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Erasmus for Young Entrepreneurs

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες / Erasmus for Young Entrepreneurs», το οποίο προσφέρει σε φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις από έμπειρους ...
E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

E games - ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS

Στόχοι και σκοποί: Το έργο Entrepreneurship in Serious έχει στόχο να προσαρμόσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τη βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων (με βάση το προηγούμενο έργο SEE A GAME) σε on-line παιχνίδια (serious games) με την υποστήριξη από μια ...
PROMEC-Road-Mobile learning Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 20140

PROMEC-Road-Mobile learning

Το πρόγραμμα PROMEC-Road είναι ένα διετές πρόγραμμα πολυμερούς Μεταφοράς Καινοτομίας εγκεκριμένο από τον Ισπανικό Εθνικό Φορέα ΔΒΜ O.A.P.E. στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci 2012.  Το PROMEC-Road επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ...
RSS
12