Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η ομάδα συμβούλων επιχειρηματικότητας έχοντας αποκτήσει εμπειρία στο αντικείμενο των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη για την σύνταξη και υπαγωγή του επιχειρηματικού σας σχεδίου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδύσεων.

Περισσότερα

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική

Η ομάδα των κοινωνικών συμβούλων έχοντας σημαντική εμπειρία στην συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της χρήσης ειδικών εργαλείων, συμβάλλουν στην ατομική ενδυνάμωση, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και καθοδήγηση, καθώς και στην καθοδήγηση εργοδοτών (mentoring).

Περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η εταιρεία συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο συνδυάζει όλα τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, Νεολαία σε Δράση και των πέντε διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας και το πρόγραμμα για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες.

Περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρήσεων

Τρέχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα